• ያዕቆብ 5:16
    “ እምብኣርሲ፡ ምእንቲ ኽትፍወሱ፡ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተአመኑ፡ ምእንቲ ንሓድሕድኩምውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ።”

ናይ ሎሚ ፕሮግራም ሬድዮ ሰላምና

6.5.2015 ረቡዕ መንእሰይን ህይወቱን

6.5.2015 ረቡዕ መንእሰይን ህይወቱን

ኢድ ን ኢድ ንሰላምና

ኣገልግሎት ሰላምና ወንጌል ምድሓን የሱስ ክርስቶስ ጎይታና ናብ ኩሉ ሰብ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንክትሕግዙ ኣምላኽ ልብኹም ምስ ዘዳልዎ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽቡና ትኽእሉ።