• ዳዊት 103:17-18
    “ ምሕረት እግዚኣብሄር ግና አብቶም ዚፈርህዎ ኻብ ዘለአለም ንዘለአለም ትነብር። ጽድቁ ኸአ ነቶም ኪዳኑ ዚሕልዉ፣ ንትእዛዛቱ ምእንቲ ኺገብርዎ ዚዝክርዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ።”

ናይ ሎሚ ፕሮግራም ሬድዮ ሰላምና

29.5.2015 ዓርቢ መደብ ካብዝን ካብትን

29.5.2015 ዓርቢ መደብ ካብዝን ካብትን

ኢድ ን ኢድ ንሰላምና

ኣገልግሎት ሰላምና ወንጌል ምድሓን የሱስ ክርስቶስ ጎይታና ናብ ኩሉ ሰብ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንክትሕግዙ ኣምላኽ ልብኹም ምስ ዘዳልዎ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽቡና ትኽእሉ።
Facebook