• ኢሳይያስ 43:11-12
    “ ኣነ፡ ኣነ እየ እግዚኣብሄር፡ ብጀካይ መድሓኒ የልቦን። ኣነ እየ ዝነገርኩ፡ ዘድሐንኩ፡ ዘስማዕኩ፡ ካልእ ኣምላኽ ከኣ ኣብ ማእከልኩም ኣይነበረን። ስለዚ ንስኻትኩም ምስክረይ ኢኹም፡ ይብል እግዚኣብሄር፡ ኣነውን ኣምላኽ እየ።”

ናይ ሎሚ ፕሮግራም ሬድዮ ሰላምና

ኢድ ን ኢድ ንሰላምና

ኣገልግሎት ሰላምና ወንጌል ምድሓን የሱስ ክርስቶስ ጎይታና ናብ ኩሉ ሰብ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንክትሕግዙ ኣምላኽ ልብኹም ምስ ዘዳልዎ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽቡና ትኽእሉ።

ሰላምና ፈይስ ቡክ

Facebook Selamna