• ኢሳይያስ 25:1
    “ ዎ እግዚኣብሄር፡ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ። ተኣምራት፡ እቲ ናይ ጥንቲ ምኽሪ፡ እምነትን ሓቅን ጌርካ ኢኻ እሞ፡ ልዕል ከብለካ ንስምካውን ክውድሶ እየ።”

ናይ ሎሚ ፕሮግራም ሬድዮ ሰላምና

6.3.2015 ዓርቢ መደብ ካብዝን ካብትን

6.3.2015 ዓርቢ መደብ ካብዝን ካብትን

ኢድ ን ኢድ ንሰላምና

ኣገልግሎት ሰላምና ወንጌል ምድሓን የሱስ ክርስቶስ ጎይታና ናብ ኩሉ ሰብ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንክትሕግዙ ኣምላኽ ልብኹም ምስ ዘዳልዎ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽቡና ትኽእሉ።