• ዘካርያስ 14:9
    “ እግዚኣብሄር ከኣ ኣብ ልዕሊ ኵላ ምድሪ ኺነግስ እዩ፣ በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚኣብሄር ሓደ፣ ስሙውን ሓደ ኪኸውን እዩ።”

ናይ ሎሚ ፕሮግራም ሬድዮ ሰላምና

ኢድ ን ኢድ ንሰላምና

ኣገልግሎት ሰላምና ወንጌል ምድሓን የሱስ ክርስቶስ ጎይታና ናብ ኩሉ ሰብ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንክትሕግዙ ኣምላኽ ልብኹም ምስ ዘዳልዎ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽቡና ትኽእሉ።
Facebook Selamna